A humanitás és hamis tolerancia

Pók Katalin írta 2020. 07. 04., szo - 12:25 időpontban

A sátán a humanitás mögött rejtőzik, ami a hamis egyenlőséget és a hamis toleranciát diktálja. Ez az irány vezet ahhoz, hogy a bűnt el kell nézni. Ne legyünk részrehajlóak a bűnt illetően, mert ha mindent elnézünk szó nélkül, akkor mi is bűntársakká válunk. 

A humanitás és hamis egyenlőség rengeteg bűn forrásává vált a XX. században, ma pedig a black lives matter képében jelentkezik. Aki helyesli ezt a mozgalmat, bűntárssá válik. Mert mögötte kontroll nélküli vandalizmus, fosztogatás van, és az erőltetett egyenlőség már Jézus szobrok ledöntését, az Utolsó vacsora képének feketére változtatását követeli. Ugyanúgy bűntárs, aki helyesli a szobordöntögetéseket, amivel a történelmet akarják meghamisítani a hamis egyenlőség nevében, egy olyan időben, amikor a feketék már nagyon hosszú ideje, teljes egyenlőséget élveznek. 

A humanitás és teljes egyenlőség álcája alatt, támadás indult a család ellen is, a feminizmus és LMBTQ jogok nevében. A szélsőséges feminizmus ma már végletekig fokozza a nők egyenlőségét, egészen a férfiak feminizálásáig, megalázásáig, a férfi karakterjegyek bűnnek való kikiáltásáig, A maszkulinitás, mint társadalmi konstrukció állítása, azonosítja a maszkulinitást az erőszakkal, és mint ilyet elítéli. Szerintük a férfi és nő megkülönböztetése is csupán társadalmi konstrukció, tagadják a biológia nemi különbséget a teljes egyenlőség jegyében.

Sőt megalkották a 72 nemet, és ennek elismerését követelik. A liberális irányvonalú Momentum egyik képviselője egészen odáig ment, hogy ne kapjon Magyarország pénzforrást az EU-tól, ha nem fogadja el az LMBTQ jogokat. Bizonyára ideértik a homoszexuális házasság elfogadtatását is, amit a nemzeti és keresztény értékeket képviselő kormány soha nem fog megtenni, vallva hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. 

A hamis tolerancia és egyenlőség diktálja a Pride felvonulásokat, az azonos neműek házassági követeléseit, meg a kitalált 72 nem elfogadását. A teljes tolerancia és szabadságjogok végletes hajszolása teszi lehetővé az olyan elfajulásokat, hogy ha valaki férfi létére nőnek, fehér létére feketének mondja magát, azt el kell fogadni, tolerálni kell, sőt azt is, ha valaki a saját csillárjába szerelmes és élettársául választja. A szeretet és tolerancia valamint teljes egyenlőség nevében követelik, hogy a társadalom és egyház ne tekintse bűnnek az azonos neműek kapcsolatát és bizony vannak olyan egyházak, melyek „a bűnösöknek még helyeselnek is”, lehetővé teszik a házasságukat. 

A humanitás, hamis tolerancia és teljes egyenlőség nevében, Istent feminizálják egyes liberális irányzatok hívei, nem fogadva el a hímnemre utaló névmásokat a Bibliában. Most meg éppen feketére akarják változtatni Jézust, ugyanezen hamis humanitás és teljes egyenlőség jegyében. A Pride szervezők már a Szent korona megszentségtelenítésénél tartanak, körbevéve ezt a jelképet szivárvánnyal, mely eredetileg az Isten és ember közötti szövetség jele a Bibliában. Ám ezt szentségtelen módon kisajátították a gender és homoszexuális társaságok képviselői, sőt újabban a black lives matter vandáljai is. A Szent korona nemzeti és keresztény jelképünk ezzel a káros ideológiával való körítése, ugyancsak a humanitás és hamis tolerancia jegyében zajlik.

A szeretet és hamis tolerancia nevében ma bűnöket fogad el a társadalom több szinten, egyik fajtája, amikor azonos neműeknek fogadhatnak örökbe gyereket. Sajnos ez nálunk is lehetséges, ez ellen pedig fel kellene lépnünk, hiszen a gyermeknek joga van egy apához és anyához. A gyerek azonos neműek bűnös viszonyát látja az életében, ami beépül tudatalattijába, ezt természetesnek veszi, ő maga is hasonlóvá válhat, mert nem látott apa és anyai mintát.           

A humanitás és hamis tolerancia eszmeiségébe tartozik a „migránssimogatás”, a migráns áradat befogadásának propagandája. Aki ez ellen vét, azt kipellengérezik, mert már a józanész működését is felülmúlja ez az ideológia. Ugyanis valóságos ideológiává nőtte ki magát, a posztmodern és liberális eszmeáramlat védőköpenye alatt. A humanitás és hamis tolerancia már bálványvallásként működik, védőpajzsa alatt a bűn is természetesnek látszik. Élesen szemben áll a keresztény értékekkel. 

A nemzeti gondolkodással is szemben áll, semmi más nem vezérli a nemzetellenességet, mint ez a fajta liberális humanizmus és hamis tolerancia. Ideológiája szerint, minden baj forrásai a nemzetek, ezek okozták a háborúkat, így le kell velük számolni, nacionalizmusnak kell bélyegezni. 

E bálványvallás új szavakat, fogalmakat vezet be, a nemzeti érzelmet nacionalizmusnak, a fehér ember létét rasszizmusnak, a férfiasságot gyilkos maszkulinitásnak, a férfi-nő házasságát kirekesztőnek ugyanígy a homoszexuális házasság ellenességet is, homofób jelzőt adva neki. Az abortusz ellenességet a humanitás, női egyenjogúság és szabadságjogok eltiprásának nevezi, megfeledkezve arról, hogy a humánumot éppen egy új élet meggyilkolása sérti meg. 

A hazug PC beszéd és az igazság elferdítésére szolgáló kifejezések helyett a Biblia azt mondja, „szavatok legyen igen, igen, és nem, nem, a többi az ördögtől van”.  

Hozzászólások

HORVATH LAJOS,…

2020. 07. 06., h - 20:03

Katalin köszönöm, gondolataimat vetette papirra!
Katolikus egyház bünének tartom, hogy a pápánk nem áll és nem emeli fel a szavát a kereszténség ellenségeivel szemben, sőt a betolakdo hóditokat még vendégül is látja otthonában!
Még lábukat is megcsokolja, amelyett, hogy keresztes hadjáratot inditana kereszténység ellenségei ellen, mint elödei tették!!

Új hozzászólás