Magyarság a határon túl

Tegnap kaptam a hírt, hogy az ukrán államvezetés rendeleti úton akar érvényt szerezni annak, hogy a kárpátaljai magyar iskolákban a jövőben, csak a tanítási idő lejárta után beszélhetnek magyarul a tanárok és a diákok...

Az 1941 áprilisában meggyilkolt magyar miniszterelnök e két gondolatából kiindulva megállapítható, hogy az autonómia törekvés nem csak a székelyeknek árt, de az egész magyar nemzetet sújthatja, hiszen Trianonhoz és Párizshoz mérten, részmegoldást sem jelent. Ugyanis, ha valakitől olyasmiket lopnak el, amelyeknek egy része más tulajdonát képezte, de a meglopott, a lopott holmiból csak a saját részét követeli vissza, az nem nevezhető sem megoldásnak, sem erkölcsileg elfogadhatónak...

Csak ámultam, bámultam fiatal tehetségeink előadásainak zeneművészetében. Sebestyén Lázár Regina zongoranyítánya: miközben hallgattam a zenét, az volt a benyomásom, mintha a természetben lejátszódó jelenségek sokszínűségét hangszerén a zongorán csalta volna elő, a reggeli harmat hűs fényében tündöklő természeten egy óvatlan pillanatban átseper a vihar romboló ereje, és a vihar elülte utáni újra az áhított békés, nyugalma a természetnek...

Az úzvölgyi katonatemető ügye azt követően került a figyelem középpontjába, hogy Darmanesti polgármesteri hivatala 2019 áprilisban, részben magyar katonák sírjain román parcellát hozott létre, és egy "kelta" keresztes emlékművet, valamint ötven betonkeresztet állíttatott ismeretlen román katonáknak. A román védelmi minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal elismerte, hogy nem az úzvölgyi temetőben nyugszik az a 149 román katona, akiknek a román parcellát létrehozták, és álláspontja szerint csak 11 román katona van eltemetve a temetőben...

Annak ellenére, hogy az Erdélyi Autonóm Szövetség immár több mint egy évtizede csendben, politikamentesen végzi vállalt feladatát mind Erdélyben, mind a Partiumban, szinte minden településen vannak tagjai, szimpatizánsai. Az elmúlt évtizedben nem érte támadás, nem voltak ellenségei, hiszen a három nemzet közös céljait, a három nemzet képviseletével szolgálja. Egyedül egy kolozsvári lakhelyű, román állampolgárságú örmény privát szervezete támadta és végez nyomozást, feltehetően a román hatóságok bevonásával e szervezet ellen...

Az népszámlálás során az etnikai hovatartozás, az anyanyelv és a vallás regisztrálása a válaszadók önbevallásán alapult. Azokra a személyekre vonatkozóan, akik megtagadták e három jellemző megadását, valamint azokra, akikről az adatokat közvetett módon, adminisztratív forrásokból gyűjtötték, nem áll rendelkezésre információ e három jellemzőre vonatkozóan...

1848-ban Magyarország kinyilvánította függetlenségét. A kolozsvári országgyűlésen kimondták Erdély unióját Magyarországgal. Az osztrákok rögtön barátsággal fordultak az addig semmibe vett románok felé. Azt a román követelést elutasították ugyan, hogy a belső határokat az etnikai jellemzők alapján húzzák meg. Támogatták viszont az erdélyi román közigazgatási szervezetek létrejöttét, mert ezzel is alá tehettek a magyar forradalomnak...

Kelemen Hunor egy erdélyi hírportálnak nyilatkozott a romániai népszámlálási eredményekről, amelyeknek az előzetes adatait pénteken tette közzé a román országos statisztikai intézet. Eszerint 1 000 2200 személy vallotta magát magyar nemzetiségűnek, így a magyar kisebbség a lakosság 6 százalékát teszi ki azok körében, akik válaszoltak erre a kérdésre. A legutóbbi, 2011-es cenzuson 1 227 623 személy nyilatkozott ugyanígy...

Talán nem túlzás azt mondani, hogy a romániai forradalomnak vannak magyarországi hősei is. Sőt! Nem túlzás azt állítani, hogy a forradalom kitörésének útját is egyengették magyarországi hősök, akikről senki nem emlékezik meg. Igaz, ezt nem is várják el, hiszen amit akkor, és ennek a forradalomnak az érdekében tettek, azt önként vállalták. Efféle önkéntes hősök voltak annak a Panoráma című műsornak a munkatársai, akik hozták-vitték a BETA - kazettákat, akik – és ez nem túlzás –, sokszor életük kockáztatásával tették lehetővé, hogy Tőkés László a magyar nyilvánosság előtt megszólalhasson, és ezekkel a megszólalásokkal valamelyest védetté váljon a ceausescui őrülettel szemben...

A közlemény egy - a parlament által megszavazott, múlt héten kihirdetett – friss törvénymódosításban szereplő, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó előírásra hívta fel a figyelmet. Ennek értelmében minden olyan köztéri feliratot, amely valamely nemzeti kisebbséghez köthető történelmi eseményre, személyiségre, vagy már nem létező építményre vonatkozik, kötelező módon az illető kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni...