Tudomány és Technika

Keán fejedelmet és az utána következő néhány uralkodót a bizánci történelemhamisítók gondosan kitörölték a bolgárok emlékezetéből és a történeti munkák lapjairól. Ehelyett létrehoztak egy olyan fejedelmi listát, melyen Keán még csak nem is szerepel. Ugyanakkor az ő személyére utalhat a korai bolgár uralkodók „kán”, illetve „kenéz” címzése (913-ig). Az „óbolgár” források nem igazolják a „khan” (kán) méltóságnév használatát a bolgár uralkodóknál, azt csak későbbi orosz források alapján feltételezik...

Az általánosan elfogadott nézet szerint a „bolgár-törökök” 20-30 ezer fős népe 680 körül Aszparuh vezetésével benyomul az Al-Duna vidékére. Aszparuh a népével először a Duna-delta vidékét foglalja el, éppen akkor, amikor Konstantinápolyt egy arab kalifa ostromolja...

Ismét emlékezünk. Ismét elhangzanak a nagy pátoszos politikai szavak, mint a „lyukat ütöttünk a kommunizmus falán”… stb. És tesszük ezt úgy, mintha minden rendben volna 1956-ot illetően. Mintha mindent őszintén feltártunk volna, és mindent továbbadnánk a fiataloknak. Igaz, az iskolákban a tanév egyik kötelező ünnepélye az ’56-os forradalom évfordulós megemlékezés… de, egyetlen eseményt – Isten tudja miért –, még mindig tagadunk, ködösítünk, nem merjük kimondani a valóságot...

Miután Árpád fejedelem a népével együtt birtokba vette a Sajó folyóig terjedő területet, melyet Zalán fejedelem átengedett nekik, a magyarok kiterjedt hadműveleteket indítottak Ménmarót bihari fejedelem ellen. Tas és Szabolcs vezérek elfoglalták Ménmarót országának északi részét, egészen a Meszesi-kapuig. Ezután Tétény vezér elfoglalta Erdély földjét, legyőzve annak urát, Gyalu (Gyula) fejedelmet...

Érdekes módon az átok szövege minden forrásban azonos, de hogy ki is mondta ki ezt a bizonyos átkot, arról már eltérnek a vélemények. Egyesek állítják, hogy felesége gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia volt az átokmondó, mások édesanyjára, Batthyány Józsefné, Skerlecz Borbálára esküsznek. Megint csak mások szerint maga Batthyány Lajos mondotta volt az átkot...

Amikor Árpád fejedelem megkapta Zalán első üzenetét, akkor már ellenőrzése alatt tartotta a későbbi Ung, Bereg, Máramaros és Ugocsa vármegyék területét. Az üzenet tartalma döntő hatással volt arra, hogy az Ungváron fejedelemmé választott Árpád és magyarjai, hogyan viszonyuljanak Zalánhoz. Elvileg még a fenyegetőző üzenet után is volt lehetőség a békés megegyezésre, de Zalán jelleme, ami az üzenet stílusából egyértelműen kiütközött, már előrevetítette, hogy az összeütközés közte és Árpád között elkerülhetetlen...

Berengár megszámlálhatatlan létszámú fegyveresei láttán a nagy teherrel felrakodott, már éppen elég emberveszteséggel bíró magyar had békét ajánlott, átadva eddig szerzett összes zsákmányát. Ám, a talján király nem engedett, sűrű vére nem fegyvernyugvást, hanem a halálkaszással való szövetséget kívánt...

Nem, nem akarok „szerecsen mosdatást”, Isten mentsen tőle, de előbb-utóbb nem tudjuk elkerülni az objektív igazság kimondását. Viszont az tárgyilagos igazsághoz, tárgyilagos történészek kellenek/ kellenének és szakmai vitákat követő szakmai konszenzus. Bár, amíg a szocialista-emlőn, vagy liberális neveltetésesben felnövő történészek vannak többségben, addig erre kevés az esély...

A bolgárok elszlávosításának egyik fontos lépése volt a valódi bolgár történelemnek a bizánciak által végrehajtott, igencsak kifinomult meghamisítása. A bolgár nép azóta is sötétben tapogatózik a származását illetően, ami nem csoda, hiszen a történelemhamisítók a bolgárok számára máig kétféle eredetet (török, illetve szláv) vázolnak fel a valódi szkíta származás elfedésére...

A finnugrizmus száz éven át állította, hogy nekünk magyaroknak semmi közünk a hunokhoz, a hagyománnyal ellentétben nem tőlük származunk, hanem - leegyszerűsítve - az obi-ugoroktól. Amibe persze a magyar értelmiség legjobbjai sohasem nyugodtak bele, hiszen a hagyományt nem szabad eldobni holmi megszállók által támogatott hazugságért. E vitában a könyvkiadás monopóliumának és más hasonló, a tudomány haladását korlátozó tényezőknek, például a Vörös Hadseregnek "köszönhetően" a finnugor oldalé lett a dominancia...