Változatok, összeesküvés-elméletekre

Czeglédi Andrea írta 2023. 11. 12., v - 19:07 időpontban

A minap, egy ismerős oldal bejegyzését dobta fel a mindenki által szidott, ám, mégis mindenki által használt közösségi hálózat.

A rövid bejegyzés csupán egy kérdés és az azt követő fél mondat volt: „Van valakinek felesleges összeesküvés elmélete? Az enyéim mind valóra váltak már…”

Az ember általában unottan, megszokásból görget a különböző bejegyzések és reklámok tömkelegét felületesen szemlézve, ez azonban megragadta a fantáziámat. Hogy miért? Talán, mert kihívásnak éreztem.

Lássuk hát, milyen összeesküvés-elméleteket találhatnánk ki, persze, csakis a móka kedvéért…? Minden, ami alább olvasható, kitaláció –, az egybeesés csupán a véletlen műve, az események leírása pedig, a sience fiction műfajába sorolható.

Ott kezdeném, hogy nem szeretem az eltúlzott sci-fi-t, ezért nem írok világ végéről, az emberiség-, és a bolygó kihálásáról. Inkább alapul veszem a ma zajló eseményeket és valósnak tűnő kitalációkkal állok elő.

Egy olyan világról írok kitalált történetet, ahol Istent és a Teremtést semmibe veszik, hiszen, mindent és mindenkit a pénz irányít. Milyen lenne így a világ?

A pénz az egyetlen érték az emberek számára, minden egyéb csupán alárendeltje e monetáris hatalomnak, a teremtett élet a legolcsóbb árucikk, és ennek a logikának megfelelően, halomra pusztítható.

Hogyan lehet ezt elfogadtatni az emberek tömegével?

A válasz egyszerű. Fogyasztói társadalmat kell létrehozni, az embereket ezzel megszoktatni, ettől függővé tenni, az önellátást ellehetetleníteni. Majd, szükséges a társadalmat különböző ideológiák mentén megosztani, hiszen így könnyebb az egyént manipulálni. A megosztáshoz elegendő a szabadság csalóka látszatát keltve a választás illúziójával kecsegtetni a népet. Különböző szervezetek, pártok és uniók, népek, ideológiák, érdekeltségek és ellenérdekeltségek, ellentétes oldalak, többpólusú világ… Ki tudna ebben eligazodni? Nem is ez a cél, hanem éppen az ellenkezője.

A felépítmény roppant logikus és lényegre törő – egy piramis.

Az állítólagos demokráciában a bürokrácia és a globális hierarchia erőteljesebben érvényesül, mint valaha. Legfelül a magát kiválasztottnak képzelő, a pénz elsőbbségének hatalmát kreáló, mindent is jó előre megtervező kaszt felügyel. Ez a kis létszámú csoport uralja immár emberöltők óta a világot. Kissé képtelennek látszik az, hogy ilyen kevesen ekkora hatalmat birtokolhassanak, de egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen, pénz- és hataloméhes szolgaseregek állnak rendelkezésükre. Jelenleg a világ összes országának kormánya, azok is, akiket látszólag a saját népük választott, és az összes politikus őket szolgálja, akárcsak, a nemzetközi szövetségek, szervezetek, ilyen-olyan politikai, gazdasági tömörülések, sőt, az egyházak is. A kép így válik teljes egésszé. Minden és így, gyakorlatilag mindenki a hatalmukat szolgálja, akár tudatosan, akár tudatlanul.

A következő lépcsőfokon azok a bizalmasok állnak, akik a legfelső kaszt terveibe eléggé beavatottak. Amolyan szürke eminenciások, akik mindenhol jelen vannak és ők a kapcsolattartók. Feladatuk rendkívül szerteágazó, hiszen ők választják ki a „kiképzőket”, fogadják és továbbítják az üzeneteket, kezükben tartják és működtetik a „rendszert”.

A következő, immár tágabb szint a „kiképzőké”. Talán furcsán hangzik a megnevezés, de mégis helytálló, hiszen ők tanítják meg a kiszemelteknek, hogyan kell ebben a rendszerben érvényesülni, a tőlük elvárt feladatokat tökéletesen ellátni, a bizalmat busás haszonért megszolgálni. Mindenhol megtalálhatók, ugyanis csak így lehet minden területet kézben tartani. Ilyen területek az ipar, a bankszektor, a média és a szórakoztató-ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy, az oktatás és a politika.

Hogy miért említem utolsó helyen a politikát?

Talán azért, mert, bármennyire hihetetlenül hangzik, utolsó helyen áll. Csupán kiegészíti, megteremti a kedvező feltételeket az előbb említetteknek. Elegendő egy általuk kiszemelt csoportot kitaníttatniuk. Nem túlzottan nagy kihívás, ezért róluk majd később.

A következő lépcsőfokon a média által csak egyszerűen „elitnek” nevezettek találhatóak, viseljenek bár főúri címet, dúsgazdag mágnások, trösztök teljhatalmú urai. Velük elhitetik, hogy ők kivételesek és kivételezettek. Ehhez megkapnak minden látszólagos előnyt, kívülről úgy tűnhet, hogy nekik bármit szabad, ám, valójában ők is alárendeltek.

A következő szint a különböző nemzetközi szervezetek és uniók funkcionáriusaié és a politikusoké. Széles, előre kiválasztott és kitanított réteg. Ehhez nem szükséges átlagon felüli intelligencia, sem erkölcsi norma, vallási meggyőződés még kevésbé. Lehetőleg úgy válogatják ki őket már az iskolákban, hogy előre tudják a sebezhető pontjukat és a családjukból magukkal hozott erkölcsi hibákat, lelki sérüléseket, esetleges degenerációkat. A kiképzést már az iskolai évek során elkezdik, majd ilyen-olyan egyetemeken, tanulmányi utakon, ösztöndíj programok során folytatják. Az ifjú palántát aztán ügyesen „felépítik”, a pályáját egyengetik egészen addig, amíg célba ér. Az így kicsiszolt emberük aztán feltétel nélkül teljesít bármilyen parancsot, legyen szó gazdasági csalásról vagy éppen háborúról, esetleg népirtásról. Ezt akár példákkal is alátámaszthatnánk…

Ha olyan világban élnénk, amiről ez az összeesküvés-elmélet szól, akkor az orosz-ukrán háború például, úgy nézne ki, hogy Putyin korántsem az, akinek látszik. Jó kommunista, volt KGB-s, aki számos gazdasági és anyagi előnyért megkapta a ráosztott szerepet. Valójában, a nagy tervben jelenleg ő játssza a rosszfiút. Dehogy érdekel bárkit is az ukrán nép sorsa! Őket már régen feláldozták, még mielőtt kitört volna ez a háború, hiszen, ne feledjük, az ember csak profitot termelő árucikk és az emberi élet éppen olyan olcsó, mint bármikor a történelem során.

A Közel-Kelet eseményei ennél csöppet bonyolultabbak, nagyobb szervezést igényeltek, ám, itt több légy is üthető egy csapásra. Először is, mindig adott egy fránya konkurencia, így évek óta zajlik egyfajta hatalmi harc az ősi föld és az Újvilág között. New York és Tel-Aviv, bár ez csúnya dolog, de nem a legjobb testvérek. Talán, kicsit eltérnek a törekvések és ez okozhat olyan frusztrációt, ami bármikor megér akár pár millió áldozatot is. Legalább, van mire hivatkozni később, akár évszázadokig. Aztán, ott van még és megoldásra vár a kereszténység ügye is… Kemény dió, de megoldásra mindig kéznél van egy harmadik fél, most éppen az arab világ. Ők, amint az a történelem során már korábban is kiderült, bármikor hajlandóak Európát elözönleni és igába hajtani, a kereszténységet kiirtani. Éppen ezért, elég őket fellázítani, majd pénzzel a rendeltetési helyre küldeni. A gyutacs éppen a fent említett betervezett áldozat lehet. A képlet adott, a robbanás elkerülhetetlen.

Nem teljes azonban ez a kis összeesküvés-elmélet, az elképzelt világ e két példácskával, színezzük hát, tovább. Mi történik, ha a piramis legtetején éppen népirtást óhajtanak? Mi sem könnyebb… Elég hozzá hajón Kínába – igen az ellenségnek tűnő Kínába, bár valójában ők is a játszma szereplői – szállítani a megfelelő berendezést, különböző bankokon átutalni a pénzt, és máris beindul a vírusgyár. Egy vírus elszabadul és rövid idő alatt megfertőzi a legeldugottabb helyeket, szigeteket is. Aztán, nem, bocsánat…, előtte (vagy egyszerre?) legyártatják az oltóanyagot, amely ha nem is használ, de cserébe árt. Máris garantált a világméretű profit és pár millió ember kiiktatása. A szervezés ez esetben is zseniális, hiszen, valamennyire beavatottak a kormányok, a média, az egészségügy, az egyházak és természetesen, a nemzetközi szervezetek.

És, minden egyes mozzanatot úgy terveznek, hogy a profit garantált legyen. Legyen szó bárminek a megvalósításáról, először is profitot termel, másodsorban politikai célokat szolgál.

A szintek tagjai busásan kiveszik részüket e profitból, de valójában mást nem kapnak. Elhitetik velük, hogy sokat tudnak, ám valójában sohasem juthatnak a következő szint tudásának birtokába. Azt is elhitetik velük, hogy őket és családjukat nem érinti érzékenyen egy jövőbeli változás, pedig ez tévedés. Tőlük fognak először megszabadulni, hiszen, az árulókat likvidálják először és ők valamennyien saját népük árulói. Miért bíznának bennük a megbízóik? Úgy gondolják, hogy a változó helyzet győztesei lehetnek, pedig, ott csak vesztesek lesznek és a veszteség óriási lesz. Visszalépni ezen a ponton már nem lehet, hiszen mindegyikük zsarolható és amennyiben valaki mégis ellenkezik; meghal.

Nem említettük még a legalsó lépcsőfokot, a piramis alapját, ami nélkül e felépítmény összedőlne. Tartja, bár, nem tudatosan teszi – a nép. Az a nép, amelyet a legfelsőbb kaszt kreált, hiszen évszázadok óta forradalmakkal, gyilkosságokkal formálta a társadalmat a mai képére. Mostanra már mindentől retteg, amit a média naponta sulykol. Nagy része szándékosan vegyített, söpredékké vált. Arctalan, sötét, hitetlen és lélektelen massza várja rettegve a folytatást és hálásan megkönnyebbül, ha nem kell gondolkodnia és gondoskodnia, nem kell a lelkét féltenie. Inkább dolgozik, besúg, ha kell, lincsel vagy bárkit az egekbe emel. Ekkor aztán megfosztják pénzétől, tulajdonától, utódaitól, Istenétől, de lesz munkája, étele, egyenruhája és egységes egyen-egyháza… csak hogy boldog legyen.

Kissé rémisztőre sikeredett ez a furcsa kis kitalált történet, de szerencsére, csak a fantázia szüleménye. Megválasztjuk azokat, akik minket képviselnek és a Világ békére törekszik. Az egyházak megújulnak és befogadóvá válnak, a vétkek pedig mindenkinek megbocsátatnak. A járványokat megfékezik, hiszen az orvostudomány már annyira fejlett, hogy bármilyen nehézséggel bátran szembenéz. E tények tudatában, felejtse el mindenki ezt a kitalált összeesküvés-elméletet, ahogy más összeesküvés-elméleteket is… esténként ezután is, nyugodtan és bizakodva hajtsa álomra fejét.

 

Czeglédi Andrea

Új hozzászólás