Történelem

Horthy Miklós kormányzót és családját - az 1944. október 15-i sikertelen „kiugrási kísérlet” után - a németek védőőrizetbe vették és a bajor Weilheim város melletti Hirschberg kastélyba szállították, ahol fegyveres őrök felügyelete mellett tartották őket fogságban. A 7. amerikai hadsereg közeledtére az őrség elmenekült, de szabadság helyett - 1945. május 2-án - Horthy Miklós német fogságból amerikai védőőrizetbe került, ahonnan a tanúként való meghallgatása után 1945. december 17-én térhetett csak vissza Weilheim-be, a családjához...

A Ferencvárosi Polgári Körbe sok-sok ember igyekezett a Bakáts téren 1899. május 3-án este hat és hét óra között. Ezen az estén a kerület lelkes fiataljai az idősebb és tehetősebb polgárokkal együtt megalakították az FTC-t. Első elnökének dr. Springer Ferencet, a kerület kedvelt ügyvédjét választották. Érdekesség, hogy a klub további működéséhez szükséges anyagiakat egy, az ebből az alkalomból megszervezett bál bevétele biztosította. Rövidesen a ferencvárosi tagok saját maguk megépítették az FTC első sportpályáját a külső Soroksári úton...

Keán fejedelmet és az utána következő néhány uralkodót a bizánci történelemhamisítók gondosan kitörölték a bolgárok emlékezetéből és a történeti munkák lapjairól. Ehelyett létrehoztak egy olyan fejedelmi listát, melyen Keán még csak nem is szerepel. Ugyanakkor az ő személyére utalhat a korai bolgár uralkodók „kán”, illetve „kenéz” címzése (913-ig). Az „óbolgár” források nem igazolják a „khan” (kán) méltóságnév használatát a bolgár uralkodóknál, azt csak későbbi orosz források alapján feltételezik...

Idős tanítóm kun szokás szerint, szívére tett jobb kézzel köszöntötte az egyetlen Istent, majd a kezében tartott boza nevezetű italba mártotta bal kezének mutatóujját és először az ősökre emlékezve löttyintett ki néhány cseppet, majd a születendő gyermekek egészségére, végül a ma élő kunok tiszteletére...

Az 1946 közepétől szinte folyamatos utcai zavargások és erőszakos cselekmények ezután fegyveres összecsapásokba torkolltak. A britek igyekeztek kordában tartani az eszkalálódó eseményeket (mindkét felet próbálták lefegyverezni), de csak részleges sikereket értek el. Az 1947 őszére kidolgozott kiürítési tervekhez tartották magukat, amely szerint 1948. május 15-én kell az utolsó katonának elhagynia az akkor már hivatalos Izrael állam földjét...

Az általánosan elfogadott nézet szerint a „bolgár-törökök” 20-30 ezer fős népe 680 körül Aszparuh vezetésével benyomul az Al-Duna vidékére. Aszparuh a népével először a Duna-delta vidékét foglalja el, éppen akkor, amikor Konstantinápolyt egy arab kalifa ostromolja...

A pesti srácokat és a vidéki fiúkat-lányokat ugyan legyőzte a szovjet, de Ti örökre hősök maradtok. Dicső tetteitek emléke a végtelen időkig a szívünkbe ég. Példát mutattatok, mintát adtatok. Előttetek hajtunk fejet a mai napon. Ti igaz magyarok, Ti 56-os, bátor harcosok! Zetényi-Csukás Ferenc Horthy Miklós Társaság tb. elnök...

1897. október 29-én született Joseph Goebbels a náci Németország népnevelési- kulturális- és propagandaminisztere. Nem tervezem dicstelen életét taglalni, de egy dolgot mindenképp el kell ismerni: a propaganda és rémhír-gyártás területén nagyon alkotott. Módszereit tán még ma is alkalmazzák néhány helyen...

Az első magyar színtársulatot megszervező Kelemen László 1762-ben Kecskeméten született. Jogi pályára készült, 1788-ban fejezte be tanulmányait. Röviddel az ügyvédi oklevél megszerzése után Grassalkovich Antal gödöllői birtokán helyezkedett el. Az állás szép jövedelemmel járt, így némi vagyont is szerzett. A tanult, művelt ifjú közmegbecsülésben részesült, és a vagyonosabb polgári osztálynál is szívesen látott vendég volt. Még mint jurátus Budán Balogh János királyi tanácsos házánál is megfordult, és ennek tanácsára utazott külföldre...

A Nagy háború után a világgazdaság vezetését az USA vette át, de nem volt tisztában a megváltozott gazdasági szerepével. A kialakult új gazdasági rendszerben az egész világ az USA rövidlejáratú kölcsöneitől függött, de ő továbbra is csak a belső piacaira koncentrált és folyamatosan változtatta a hitelpolitikáját...